Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Tiên Kiếm Hiệp

21
7

Tiên Kiếm Hiệp

Xian Xia Sword

Nội dung
    So, you all are wanting Wuxia series that’s not a remake. Well, here is one! It’s called Xian Xia Jian, and I’ve named it Immortal Sword Hero, it stars two actors from Holy Pearl, Liu Tingyu and Jiang Yi!
Trailer