Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Quý Bà Cảnh Sát 2

19
11

Quý Bà Cảnh Sát 2

Mrs. Cop 2

Nội dung
    After Choi Young-Jin (Kim Hee-Ae) takes time off from work, Ko Yoon-Jung (Kim Sung-Ryoung) becomes the new detective squad chief. She returned to South Korea after training with the F.B.I. in the United States.
Trailer