Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Người Tình Ánh Trăng

133
33

Người Tình Ánh Trăng

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

Nội dung
    When a total eclipse of the sun takes place, Hae-Soo (IU) travels back in time to the Goryeo era. There, she falls in love with Wang So (Lee Joon-Gi) who makes other people tremble with fear.
Trailer