Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Các tập phim

Khúc Côn Cầu

1
0

Khúc Côn Cầu

Puck!

Nội dung
    Due to his ex-wife’s debt, Joon-Man had no choice but to work for a gang boss. Even though he has a warm personality, he works as a loan shark. To get debt from an ice hockey coach, Joon-Man joins the ice hockey team.
Trailer