Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Hai Thế Giới

452
153

Hai Thế Giới

W – Two Worlds

Nội dung
    A romance takes place between Kang Chul (Lee Jong-Suk), who is super rich and exist in the webtoon “W,” and Oh Yeon-Joo (Han Hyo-Joo) who is a surgeon in the real world.
Trailer