Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Các tập phim

Giai Điệu Tuổi Thanh Xuân

3
0

Giai Điệu Tuổi Thanh Xuân

Adolescence Medley

Nội dung
    A teen drama about high school students in a village high school. Choi Jung Woo (Kwak Dong Yun) is a transfer student in Namil High School. After transferring schools 7 times, Jung Woo learns it is easiest not to make friends!
Trailer