Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhimTD.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phimtd.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Gia Đình Kỳ Quặc

11
1

Gia Đình Kỳ Quặc

What Happens to My Family?

Nội dung
    Drama series follows the daily lives of a chaotic family. Moon Tae-Joo (Kim Sang-Kyung) is the second highest ranking employee at Daeoh Company. He thinks he's better than most other people and he also has a trauma with love. Things change though when he meets his secretary named Cha Gang-Sim (Kim Hyun-Joo).
Trailer