Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhimTD.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phimtd.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Dấu Vết

28
10

Dấu Vết

Signal

Nội dung
    
Detectives from the present and a detective from the past communicate via walkie-talkie to solve a long-time unsolved case. 

Trailer