Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Cuộc Di Tản Lịch Sử

1
0

Cuộc Di Tản Lịch Sử

Airlift

Nội dung
    When Iraq invades Kuwait in August, 1990, a callous Indian businessman becomes the spokesperson for more than 170,000 stranded countrymen.
Trailer