Từ ngày 24/09/2016 domain OnPhim.Net sẽ chuyển qua domain PhudeTV.Com. Các bạn hãy truy cập bằng domain phudetv.com nhé! ^^
Đang tải player vui lòng chờ chút...

Bậc Thầy Thương Gia

27
18

Bậc Thầy Thương Gia

The Merchant: Gaekju

Nội dung
    Chun Bong-Sam starts out working as a tout and eventually works his way to become a wealthy merchant.
Trailer